Kindertherapie de Bron

Nieuws

Kindertherapie de Bron in Medisch Fitness Centrum te Lemmer

Op 1 februari 2013 is de praktijk uitgebreid door mij ook te vestigen binnen het Medisch Fitness Centrum aan de Houtsaachmole 9 te Lemmer. Sinds 2010 heb ik een eigen praktijk nabij Heerenveen en ervaar dat ouders toch van behoorlijke afstanden met kinderen naar mij toe komen, dit is een reden dat ik mij ook op een andere locatie wil vestigen, zodat meer ouders met hun kind binnen de grenzen van hun woongebied gebruik kunnen maken van deze vorm van kindertherapie. Wat een voordeel is op deze locatie dat, wanneer het gewenst is in het proces van uw kind, ik kan samenwerken met andere disciplines onder andere diëtist, logopedie en een kinderfysiotherapie, dit geeft een meerwaarde in het proces van uw kind.

Als kindertherapeut bemerk ik dat de gedachte ‘mijn kind heeft therapie nodig’ voor sommige ouders nog een beladen begrip is waardoor men twijfelt om hulp te gaan zoeken of zelfs geen hulp inschakelt voor hun kind, deze gedachte kan men als ouder ook omzetten in ‘wat gunt u als ouders uw kind’.

Op de locatie in het Medisch Fitness Centrum ben ik aanwezig op woensdagmiddag en donderdagmiddag.

Wilt u meer informatie dan op de web site staat vermeldt dat kunt u mij mailen of bellen.

Tineke Zwier
Kindertherapeut
Email

mobiel: 06-57303379